top of page

Druhy fotovoltických elektrárni 

ON-GRID Najčastejšie využívaný systém zapojenia fotovoltickej elektrárne.

Domácnosť je napojená na fotovoltickú elektráreň a súčasne aj na distribučnú sieť. Elektrická energia, ktorá sa vyrobí, sa v danej chvíli využije na spotrebu elektrospotrebičov v domácnosti. To znamená, že elektrickú energiu nebudete v tej chvíli odoberať z verejnej siete, ale z fotovoltických panelov.

Prebytky vyrobenej elektriny z vašich fotovoltických panelov sa cez virtuálnu batériu dodávajú do siete a vy v prípade potreby (nedostatok elektrickej energie z fotovoltických panelov napr. vplyvom počasia alebo v noci) si ich môžete čerpať z distribučnej siete späť. Pričom platíte len poplatky prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Pomocou virtuálnej batérie môžete využiť každú vyrobenú kilowatthodinu. Takto môžete znížiť svoje účty za elektrinu až o 80%!

Ofgrid.jpg

V súčasnosti službu virtuálna batéria ponúkajú tieto spoločnosti:

 

OFF-GRID  Fotovoltická elektráreň nie je pripojená k elektrickej sieti. Využíva sa tam kde nie je k dispozícii distribučná sieť, alebo pri častých výpadkoch siete. Vyrobená energia sa ukladá do akumulátorov. Výhodou je nezávislosť od distribučnej siete, ale nevýhodou sú vyššie obstarávacie náklady za batérie.

 

HYBRIDNÝ SYSTÉM - Tento typ Fotovoltickej elektrárne je pripojený na distribučnú sieť a obsahuje aj výkonné lítiové batérie. Vyrobená a nespotrebovaná elektrická energia sa prednostne využíva na dobíjanie batérií a až potom sa dodáva do distribučnej siete.

Neskôr, keď už samotný výkon Fotovoltickej elektrárne nepostačuje na pokrytie spotreby domácnosti, čerpá elektrickú energiu z distribučnej siete späť. Dnešné výkonné lítiové batérie majú dlhú životnosť a sú schopné uchovávať dostatočné množstvo energie.

Výhodou je aj fakt, že pri súčasnom narástajúcom dopyte sa zo strany elektrárni zvyšujú lehoty pripojenia do siete. Vďaka tomuto systému budete môcť začať naplno využívať fotovoltické panely už krátko po ich inštalácií. 

Ofgrid.jpg
bottom of page