top of page

Za predpokladu, že bude po celý čas inflácia len 3% ročne a cena elektriny bude stúpať len o 3% ročne. 

Fotovoltický systém s inštalovaným výkonom 10kWp 

po odrátaní nákladov na inštaláciu po 20 rokoch ušetrí viac ako 45 000€ a po 30 rokoch viac ako 100 000€.

Tento výpočet zohľadňuje aj garantovaný pokles výkonu panelov. 

 

Investícia do takéhoto systému sa môže vrátiť aj do 7 rokov.

efektívnosť fotovltaiky

 

​Aby ste náklady premenili na skutočnú investíciu pri výbere fotovoltickej elektrárne myslite na viacero faktorov

 

Návratnosť fovoltickej elektrárne závisí od samotných nákladov na zriadenie elektrárne, samozrejme množstva energie, ktorú elektráreň vyrobí počas celej životnosti a v neposlednej miere ušetrených nákladov za ktoré by sme elektrickú energiu kupovali od dodávateľov.

​Na cenu fotovoltickej elektrárne najviac vplýva cena fotovoltických panelov a striedača, resp. cena batérii v prípade inštalácie hybridnej elektrárne.

Sú to najdôležitejšie zariadenia celej fotovoltickej elektrárne a ak chceme aby nám spoľahlivo fungovali po celú dobu životnosti fotovoltickej elektrárne rozhodne sa neoplatí na týchto zariadeniach šetriť a radšej si objednať komponenty s dlhoročnou zárukou od renomovaných výrobcov, ktoré výrazne eliminujú riziko porúch a tým aj ďalšieho  navýšenia nákladov. V našich klimatických podmienkach sú vhodnejšie modernejšie zariadenia s vyššou účinnosťou ktoré vyrábaju eletrickú energiu aj pri nižšej intenzite slnečného svitu. 

Návratnosť fotovoltickej elektrárne pomôže výrazne skrátiť aj použitie tzv. virtuálnej batérie. Cez deň kedy fotovoltika generuje viac elektrickej energie posielate elektrinu do verejnej elektrickej siete a v čase keď fotovoltická elektráreň vyrába menej elektriny si ju môžete vziať späť len za poplatky prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Naše riešenia ponúkajú návratnosť už od 7 rokov. Výpočet návratnosti je súčasťou našej cenovej ponuky a hoci sa počiatočná investícia môže javiť ako vysoká z dlhodobého hľadiska je návratnosť investície niekoľkonásobná.

​Návratnosť fotovoltiky ovplyvňuje veľa faktorov napriek tomu je m konštatovať že trendy vedú k tomu že návratnosť sa skracuje a fotovoltika je čoraz dostupnejšia pre spotrebiteľov a firmy, ktoré sa rozhodli spraviť aspoň malý krok pre zlepšenie nášho životného prostredia.

bottom of page