top of page

Cena elektriny pre domácnosti na Slovensku

Aktualizováno: 5. 3.

Cena elektriny pre domácnosti na Slovensku je téma, ktorá zaujíma mnoho ľudí, ktorí hľadajú spôsoby, ako ušetriť peniaze na energiách. V tomto článku sa pozrieme na to, ako sa vývoj ceny elektriny pre domácnosti na Slovensku menil v posledných rokoch a aké sú faktory, ktoré ovplyvňujú túto cenu.

V prvom rade, cena elektriny na Slovensku sa skladá z viacerých faktorov, vrátane nákladov na výrobu, prenos, distribúciu, daní a poplatkov. Pre domácnosti je najvýznamnejším faktorom cena, ktorú platia za spotrebovanú elektrinu.

V posledných rokoch sme boli svedkami miernych výkyvov ceny elektriny pre domácnosti na Slovensku. V roku 2020 bola priemerná cena za kWh elektriny 16,5 centov, zatiaľ čo v roku 2021 sa pohybovala okolo 17,5 centov. V porovnaní s ostatnými krajinami však Slovensko patrí medzi krajiny s relatívne nízkou cenou elektriny pre domácnosti.

Faktory ovplyvňujúce cenu elektriny pre domácnosti sú mnohé. Jedným z hlavných faktorov je náklad na výrobu elektriny, ktorý môže závisieť od zdroja energie. Ak sú náklady na palivové zdroje, ako sú uhlie a plyn, vysoké, potom to môže viesť k nárastu cien elektriny. Naopak, ak sú náklady na obnoviteľné zdroje energie, ako sú fotovoltaické panely a veterné turbíny, nízke, potom to môže viesť k zníženiu ceny elektriny.

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje cenu elektriny, sú poplatky a dane. Tieto poplatky a dane zahŕňajú napríklad poplatky za prenos a distribúciu, ale aj dane za environmentálne znečistenie a obnoviteľné zdroje energie.

Cena elektriny pre domácnosti sa môže tiež meniť v závislosti od spotreby a ročného obdobia. V zime, keď je spotreba vyššia, môže byť cena elektriny vyššia ako v lete. Niektorí dodávatelia elektriny ponúkajú aj cenové tarify s rôznymi cenami pre rôzne časy dňa.


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Vývoj ceny elektriny je dlhodobou témou, ktorá sa týka každého spotrebiteľa elektriny. Ceny elektriny sa menia v závislosti od mnohých faktorov, vrátane zdroja výroby elektriny, spotreby, výroby a dis

Cena elektriny na burze je jednou z najdôležitejších ukazovateľov v energetickom sektore. Je to cena, za ktorú sa obchoduje s elektrinou medzi obchodníkmi, výrobcami a distribútormi. Táto cena sa mení

Cena elektriny: Čo všetko ovplyvňuje jej výšku? Cena elektriny je pre mnohých z nás jedným z najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich každodenný život. Väčšina domácností na celom svete má totiž príst

bottom of page