top of page

Dotácia na fotovoltaiku

Fotovoltaika na Slovensku sa stáva stále populárnejším zdrojom obnoviteľnej energie. V posledných rokoch sa zvýšil záujem o fotovoltaické systémy, čo je čiastočne spôsobené aj vládnymi dotáciami a podporou pre fotovoltaiku. V tomto článku sa pozrieme na to, aké dotácie na fotovoltaiku sú dostupné na Slovensku a ako môžu pomôcť pri návrate investície do fotovoltaického systému.

Podpora fotovoltaiky na Slovensku

Slovenská vláda sa snaží podporiť rozvoj fotovoltaiky a iných obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom rôznych programov a dotácií. Najznámejšie programy sú zamerané na podporu výroby elektrickej energie zo slnečnej energie. Podľa platnej legislatívy má každý občan, ktorý má fotovoltaický systém s výkonom do 10 kWp, nárok na tzv. výrobnú dotáciu.

Výrobná dotácia na fotovoltaiku

Výrobná dotácia na fotovoltaické systémy je určená pre majiteľov fotovoltaických systémov s výkonom do 10 kWp. Táto dotácia je určená na kompenzáciu nákladov na výrobu elektrickej energie zo slnečnej energie a je vyplácaná každý mesiac po dobu 15 rokov. Výška výrobných dotácií závisí od inštalovaného výkonu fotovoltaického systému a je stanovená v eurách na 1 kWp výkonu. V súčasnej dobe sa výška dotácií pohybuje okolo 21-23 centov na 1 kWp mesačne.

Okrem výrobných dotácií sa majitelia fotovoltaických systémov môžu prihlásiť aj na ďalšie dotácie, napríklad na príspevok na nákup a inštaláciu fotovoltaického systému. V súčasnosti je táto dotácia stanovená na maximálnu sumu 3 000 eur, pričom výška dotácie závisí od inštalovaného výkonu systému.

Záver

Fotovoltaické systémy sú udržateľným spôsobom výroby energie, ktorý pomáha chrániť životné prostredie a znižovať závislosť na fosílnych palivách. Vládne dotácie na fotovoltaiku na Slovensku pomáhajú znížiť náklady na inštaláciu

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Cena elektriny pre domácnosti na Slovensku je téma, ktorá zaujíma mnoho ľudí, ktorí hľadajú spôsoby, ako ušetriť peniaze na energiách. V tomto článku sa pozrieme na to, ako sa vývoj ceny elektriny pre

Vývoj ceny elektriny je dlhodobou témou, ktorá sa týka každého spotrebiteľa elektriny. Ceny elektriny sa menia v závislosti od mnohých faktorov, vrátane zdroja výroby elektriny, spotreby, výroby a dis

Cena elektriny na burze je jednou z najdôležitejších ukazovateľov v energetickom sektore. Je to cena, za ktorú sa obchoduje s elektrinou medzi obchodníkmi, výrobcami a distribútormi. Táto cena sa mení

bottom of page