top of page

Virtuálna batéria SSE

Virtuálna batéria sa stáva populárnym a inovatívnym riešením pre úložbu energie, ktoré pomáha optimalizovať spotrebu a produkciu elektriny. Jedným z poskytovateľov virtuálnej batérie na Slovensku je aj Stredoslovenská energetika, ktorá sa zameriava na efektívne a udržateľné energetické riešenia.

Virtuálna batéria od SSE umožňuje kombinovať viacero zdrojov energie vrátane solárnych panelov, veterných turbín, kogeneračných jednotiek alebo zariadení na biomasu a spolu s inteligentným riadiacim systémom umožňuje ukladanie a využívanie energie v čase, keď je to najefektívnejšie. Tým sa znižujú náklady na spotrebu energie a využíva sa viac obnoviteľných zdrojov.

Virtuálna batéria od SSE umožňuje aj odťaženie elektrickej siete v čase vrcholového zaťaženia. V období, keď je spotreba elektriny najvyššia, môže virtuálna batéria uvoľniť uloženú energiu späť do siete a tým pomôcť zmierniť tlak na sieť a zabezpečiť stabilnejší chod.

SSE zabezpečuje kompletné riešenie od návrhu a implementácie virtuálnej batérie až po jej správu a údržbu. V rámci toho sa venuje aj monitorovaniu a analýze údajov o produkcii a spotrebe energie, aby mohla efektívne riadiť virtuálnu batériu a optimalizovať jej výkon.

Virtuálna batéria od SSE ponúka flexibilné riešenie pre všetkých, ktorí chcú využívať obnoviteľné zdroje energie a optimalizovať svoju spotrebu. Využitím virtuálnej batérie sa dá nielen ušetriť na nákladoch na energiu, ale aj prispieť k udržateľnejšiemu a zodpovednejšiemu využívaniu energie.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Cena elektriny pre domácnosti na Slovensku je téma, ktorá zaujíma mnoho ľudí, ktorí hľadajú spôsoby, ako ušetriť peniaze na energiách. V tomto článku sa pozrieme na to, ako sa vývoj ceny elektriny pre

Vývoj ceny elektriny je dlhodobou témou, ktorá sa týka každého spotrebiteľa elektriny. Ceny elektriny sa menia v závislosti od mnohých faktorov, vrátane zdroja výroby elektriny, spotreby, výroby a dis

Cena elektriny na burze je jednou z najdôležitejších ukazovateľov v energetickom sektore. Je to cena, za ktorú sa obchoduje s elektrinou medzi obchodníkmi, výrobcami a distribútormi. Táto cena sa mení

bottom of page