Návratnosť fotovoltickej elektrárne

Aby sme vedeli posúdiť, do akej miery budeme schopní reálne využiť vyrobenú elektrickú energiu, potrebujeme posúdiť koreláciu medzi reálnou výrobou fotovoltickej elektrárne a okamžitou spotrebou práve vyrobenej elektrickej energie, teda ako sa reálne prekrýva diagram výroby fotovoltickej elektrárne s diagramom spotreby elektriny v domácnosti, resp. firme. Môžeme začať s analýzou dennej spotreby elektrickej energie, respektíve štruktúrou spotreby domácnosti, resp. firmy. Pokiaľ sa jedná o domácnosť alebo firmu so SMART meradlom je možné použiť aktuálny historický diagram spotreby elektrickej energie. Pokiaľ nie, potom je možné využiť typový diagram odberu (TDO), ktorý sa nachádza na stránkach všetkých distribútorov elektriny.

Štruktúru výroby elektrickej energie z fotovoltiky je možné odhadnúť podľa aktuálneho typového diagramu spotreby zo stránky OKTE (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou). Presnejšie informácie o množstve vyrobenej energie z fotovoltiky poskytne nástroj na určenie výkonu fotovoltickej elektrárne(PV GIS). Je to bezplatný nástroj vytvorený v Joint Research Centre zriadenej Európskou komisiou. PVGIS využíva vysokokvalitné údaje o slnečnom žiarení získané zo satelitných snímok. Zadaním GPS súradníc vieme presne určiť koľko elektrickej energie vyprodukuje fotovoltická elektráreň inštalovaná na danom mieste. PV GIS môžeme nájsť na : https://joint-research-centre.ec.europa.eu/pvgis-online-tool_en

Pri výbere dodávateľa fotovoltického systému je vhodné zamerať sa na to, či dodávateľ fotovoltického zariadenia ponúka obhliadku a presné posúdenie vhodného riešenia, alebo urobí cenovú ponuku pomocou vstupného formulára. Aby bolo možné poskytnúť odbornú cenovú ponuku ,ktorá ochráni pred nečakaným navýšením ceny po podpise zmluvy, je potrebná obhliadka.

Trendom je umelo znižovať cenu produktu a ak je predajná cena za fotovoltiku výrazne nízka, môže to znamenať buď menej kvalitné komponenty alebo dodatočné náklady za iné skryté služby. Každé euro, o ktoré sa zníži cenová ponuka sa musí ušetriť z nákladov na produkt alebo službu. Preto je dobré zaujímať sa o záruky, ktoré dodávateľ poskytuje.

Pri výbere dodávateľa fotovoltického systému je dôležité preveriť si, kedy spoločnosť vznikla, akú má tradíciu, či ponúka záručný a pozáručný servis, aké záruky dodávateľ poskytuje nielen na komponenty, ale aj na montáž celého zariadenia, či vykonáva pravidelné servisné prehliadky, čo je nevyhnutné pre bezporuchovú činnosť počas celej doby životnosti fotovoltiky.

Spoločnosť, ktorá naskočila na vlnu záujmu o fotovoltiku v čase, keď bola cena elektriny na burzách astronomická, už nemusí existovať, keď budeme potrebovať vykonať opravu alebo servis a to z dôvodu nevýhodnosti na jej strane.

Taktiež sa odporúča pozrieť sa na inštaláciu v objekte, kde zvažujeme umiestniť fotovoltiku, resp umiestnenie a konštrukciu rozvádzača a elektromeru. Aj tam sa môžu skrývať dodatočné náklady.