Blog

Lokálny zdroj

Čo je to lokálny zdroj? Zmena legislatívy v energetike umožňuje výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu aj väčším subjektom. Novela zákona o…

Zobraziť článok

Čo by sme mali vedieť pred nákupom fotovoltickej elektrárne

Návratnosť fotovoltickej elektrárne Aby sme vedeli posúdiť, do akej miery budeme schopní reálne využiť vyrobenú elektrickú energiu,…

Zobraziť článok

Čo to je virtuálna batéria a kto túto službu na Slovensku ponúka?

Čo je to virtuálna batéria Ako vyriešiť nepomer medzi výrobou a okamžitou spotrebou práve vyrobenej elektrickej energie? Ako si odložiť…

Zobraziť článok

Na čo je dobré myslieť pri výbere fotovoltickej elektrárne aby sa náklady premenili na skutočnú investíciu

  Návratnosť fotovoltickej elektrárne Jedna z kľúčových otázok, ktorú si ľudia kladú je okrem nespochybniteľného prínosu pri ochrane…

Zobraziť článok