Na čo je dobré myslieť pri výbere fotovoltickej elektrárne aby sa náklady premenili na skutočnú investíciu

 

Návratnosť fotovoltickej elektrárne

Jedna z kľúčových otázok, ktorú si ľudia kladú je okrem nespochybniteľného prínosu pri ochrane životného prostredia aj návratnosť finančných investícii do fotovoltickej elektrárne.

Návratnosť fotovoltickej elektrárne závisí od samotných nákladov na zriadenie elektrárne, samozrejme množstva energie, ktorú elektráreň vyrobí počas celej životnosti a v neposlednej miere ušetrených nákladov, za ktoré by sme elektrickú energiu kupovali od dodávateľov.

​Na cenu fotovoltickej elektrárne najviac vplýva cena fotovoltických panelov a striedača, resp. cena batérií v prípade inštalácie hybridnej elektrárne. Sú to najdôležitejšie komponenty celého zariadenia a ak chceme, aby nám spoľahlivo fungovali po celú dobu životnosti fotovoltickej elektrárne (čo je v rozmedzí 30-40 rokov,) rozhodne sa neoplatí na týchto zariadeniach šetriť. Jednoznačne výhodnejšie je investovať do komponentov s dlhoročnou zárukou od renomovaných výrobcov, ktoré výrazne eliminujú riziko porúch a tým aj ďalšieho neželaného navýšenia nákladov. 

Je potrebné mať na pamäti, že najlacnejšie riešenie ani zďaleka nemusí mať najkratšiu dobu návratnosti a výhodné “akciové sety” v časovom horizonte niekoľko desiatok rokov nám môžu ušetrené peniaze pri ich nákupe výrazne predražiť.

V našich klimatických podmienkach sú vhodnejšie modernejšie zariadenia s vyššou účinnosťou, ktoré vyrábajú elektrickú energiu aj pri nižšej intenzite slnečného svitu. 

Návratnosť fotovoltickej elektrárne pomôže výrazne skrátiť aj použitie tzv. virtuálnej batérie. V čase, kedy fotovoltika generuje viac elektrickej energie, posielame elektrinu do verejnej elektrickej siete a v čase, keď fotovoltická elektráreň vyrába menej elektriny, si ju môžeme vziať späť len za poplatky prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Na návratnosť  okrem iného vplýva aj správne navrhnutý projekt fotovoltickej elektrárne, optimálne rozmiestnenie fotovoltických panelov, aby výroba v čase kopírovala aktuálnu spotrebu domácností a aby sa len minimum elektrickej energie presúvalo do či už fyzickej, alebo virtuálnej batérie. 

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje návratnosť fotovoltickej elektrárne, je zmena správania sa členov domácnosti, aby sa energeticky náročné spotrebiče používali v čase, keď je dostatok slnečného svitu, aby sa práve vyrobená elektrická energia spotrebovala okamžite .

Na návratnosť vplýva aj aktuálna cena elektrickej energie. A aj keď v súčasnosti, ako jedna z mála krajín máme ceny elektrickej energie zastropované, netreba zabúdať, že je to len dočasné riešenie, že sme si kúpili čas na to, aby sme sa mohli pripraviť na skutočné trhové ceny. Pretože sice ako krajina sme vo výrobe elektrickej energie sebestační, stále sme súčasťou európskeho trhu s energiami a časom sa tieto ceny upravia aj u nás.

Správnou kombináciou týchto faktorov môžeme výrazne skrátiť návratnosť investícií do fotovoltickej elektrárne. 

​​ Pri optimálnom nastavení jednotlivých faktorov môže byť návratnosť aj 7 rokov. Pričom fotovoltický systém s inštalovaným výkonom 10kWp po odrátaní nákladov na inštaláciu po 20 rokoch ušetrí viac ako 45 000 EUR a po 30 rokoch viac ako 100 000 EUR. Tento výpočet zohľadňuje aj garantovaný pokles výkonu panelov, infláciu len 3% ročne a rast cien elektriny len o 3% ročne.

Návratnosť fotovoltiky ovplyvňuje veľa faktorov a napriek tomu je možné konštatovať, že návratnosť sa výrazne  skracuje a fotovoltika je čoraz dostupnejšia pre spotrebiteľov a firmy, ktoré sa rozhodli spraviť aspoň malý krok k zlepšeniu životného prostredia.